Edukacja

Jeżyk i przyjaciele - Scenariusze lekcji i materiały aktywizujące dla klas I-III

Scenariusze lekcji i materiały aktywizujące dla klas I-III

Film „Jeżyk i przyjaciele” jest dobrym przykładem animacji, która może być pretekstem do rozmów z dziećmi na ważne tematy, takie jak właściwe i odpowiedzialne gospodarowanie zasobami naturalnymi  poprzez wykorzystanie prostych odwołań do motywacji i postępowania bohaterów przedstawionej historii.

Czarny Młyn - materiały edukacyjne

Lekcje historii dla uczniów klas VIII oraz szkół ponadpodstawowych

Film po raz pierwszy ukazuje historię jednego z najbardziej kontrowersyjnych I sekretarzy KC PZPR.

Czarny Młyn - materiały edukacyjne

Etap kształcenia: szkoła podstawowa, klasy 4–8

Oddajemy w Państwa ręce folder edukacyjny z inspiracjami do działań po obejrzeniu filmu „Czarny Młyn” w reż. Mariusza Paleja. Historia opowiedziana przez twórców odwołuje się nie tylko do kształtujących młodego człowieka wartości, które pojawiają się w Preambule Podstawy Programowej, ale i do punktów Polityki Oświatowej Państwa na rok 2021 – 2022. 

Najmro. Kocha, kradnie, szanuje

Etap kształcenia: szkoły ponadpodstawowe

Zachęcamy Państwa oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do obejrzenia filmu „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje” w reżyserii Mateusza Rakowicza i do poznania niesamowitej, prawdziwej historii Zdzisława Najmrodzkiego, umiejscowionej w okresie transformacji ustrojowej, w latach 80. i 90.

Dzień czekolady - materiały edukacyjne

Etap kształcenia: szkoła podstawowa, klasy II–V 

„Dzień czekolady” to terapeutyczne kino, które w przystępny i piękny sposób opowiada o procesie przechodzenia żałoby, w którym dzieci mogą zrozumieć i odreagować trudne przeżycia dzięki wyobraźni.

Władcy przygód. Stąd do Oblivio.  - materiały edukacyjne

Etap kształcenia: szkoła podstawowa, klasy IV–VI

Temat: Znajdź zagubioną piosenkę  Przedmiot: wiedza o kulturze, język polski, muzyka, lekcja wychowawcza

Dywizjon 303. Historia prawdziwa - materiały edukacyjne

Etap kształcenia: szkoła podstawowa, klasy VII–VIII 

„Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej z całym przekonaniem rekomenduje film „Dywizjon 303. Historia prawdziwa" do wykorzystania w procesie dydaktycznym w klasach 7-8 szkoły podstawowej, a także w szkołach średnich na poziomie licealnym, na lekcjach języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. – dr Władysław Bułhak, Główny specjalista w BBH.

Misja Yeti - materiały edukacyjne

Etap kształcenia: szkoła podstawowa, klasy I–III

Temat: Być odpowiedzialnym podróżnikiem, odpowiedzialną podróżniczką
Temat: Kto jest pępkiem świata?

Materiały edukacyjne dla klas licealnych nawiązujące do filmu Najlepszy

Zajęcia wychowawczo integracyjne dla nastolatków, uczniów klasy VI szkoły podstawowej oraz klas I i II gimnazjum

Celem lekcji jest integracja zespołu klasowego poprzez lepsze poznanie się osób, które w klasie nie mają ze sobą dobrego kontaktu, ponieważ nie znają się bliżej. Wspólne przedyskutowanie zawiłości procesu dojrzewania na przykładzie postaci Łukasza Borskiego – głównego bohatera filmu i książki. Autorefleksja nastolatków nad ich osobistym procesem dojrzewania.

Za niebieskimi drzwiami - materiały edukacyjne

Zajęcia wychowawczo integracyjne dla nastolatków, uczniów klasy VI szkoły podstawowej oraz klas I i II gimnazjum

Celem lekcji jest integracja zespołu klasowego poprzez lepsze poznanie się osób, które w klasie nie mają ze sobą dobrego kontaktu, ponieważ nie znają się bliżej. Wspólne przedyskutowanie zawiłości procesu dojrzewania na przykładzie postaci Łukasza Borskiego – głównego bohatera filmu i książki. Autorefleksja nastolatków nad ich osobistym procesem dojrzewania.

Za niebieskimi drzwiami - materiały edukacyjne

Zajęcia wychowawczo integracyjne dla nastolatków, uczniów klasy VI szkoły podstawowej oraz klas I i II gimnazjum

Celem lekcji jest pogłębienie integracji zespołu klasowego i zbliżenie dzieci, poprzez rozmawianie o emocjach i opisywanie własnych stanów emocjonalnych. Budowanie w klasie atmosfery szczerości i szacunku dla emocji, uczuć, nastrojów innych. Uczenie umiejętności wyrażania swoich emocji i rozmawiania o nich z rówieśnikami i z dorosłymi. Analiza własnych lęków oraz próba konfrontacji z nimi w celu lepszego radzenia sobie w ich przezwyciężaniu.

Młody Mesjasz - materiały edukacyjne

Celem warsztatów jest uwrażliwienie uczniów na kwestię wiary w autentyczną obecność diabła w świecie. Zło nie jest jakąś fikcją, nie jest tendencją ludzkiego charakteru – jest wynikiem działania diabła, a to, że mamy XXI wiek nie zmienia podstawowych prawd wiary.