Edukacja

jurek-maskonurek
Jurek Maskonurek: Misja Puffinów - Scenariusze lekcji i materiały aktywizujące dla klas I-III

Scenariusze lekcji i materiały aktywizujące dla klas I-III

Dzięki barwnym postaciom i dynamicznym przygodom, film jest dobrym wyborem na seans integracyjny dla dzieci. Poza warstwą rozrywkową, animacja niesie ze sobą również głębsze przesłanie. Zwraca uwagę na potrzebę ochrony środowiska i wartość współpracy.

Zadra - materiały dla nauczycieli

Scenariusze lekcji, materiały dla nauczycieli

Po obejrzeniu filmu Zadra młodzież podejmie refleksję na temat ceny, którą często ponosi się za realizację marzeń. Zastanowi się nad wartościami, jakimi warto kierować się w swoich wyborach, oraz nad konsekwencjami życiowych decyzji.

Jeżyk i przyjaciele - Scenariusze lekcji i materiały aktywizujące dla klas I-III

Scenariusze lekcji i materiały aktywizujące dla klas I-III

Film „Jeżyk i przyjaciele” jest dobrym przykładem animacji, która może być pretekstem do rozmów z dziećmi na ważne tematy, takie jak właściwe i odpowiedzialne gospodarowanie zasobami naturalnymi  poprzez wykorzystanie prostych odwołań do motywacji i postępowania bohaterów przedstawionej historii.

Czarny Młyn - materiały edukacyjne

Lekcje historii dla uczniów klas VIII oraz szkół ponadpodstawowych

Film po raz pierwszy ukazuje historię jednego z najbardziej kontrowersyjnych I sekretarzy KC PZPR.

Czarny Młyn - materiały edukacyjne

Etap kształcenia: szkoła podstawowa, klasy 4–8

Oddajemy w Państwa ręce folder edukacyjny z inspiracjami do działań po obejrzeniu filmu „Czarny Młyn” w reż. Mariusza Paleja. Historia opowiedziana przez twórców odwołuje się nie tylko do kształtujących młodego człowieka wartości, które pojawiają się w Preambule Podstawy Programowej, ale i do punktów Polityki Oświatowej Państwa na rok 2021 – 2022. 

Najmro. Kocha, kradnie, szanuje

Etap kształcenia: szkoły ponadpodstawowe

Zachęcamy Państwa oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do obejrzenia filmu „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje” w reżyserii Mateusza Rakowicza i do poznania niesamowitej, prawdziwej historii Zdzisława Najmrodzkiego, umiejscowionej w okresie transformacji ustrojowej, w latach 80. i 90.

Dzień czekolady - materiały edukacyjne

Etap kształcenia: szkoła podstawowa, klasy II–V 

„Dzień czekolady” to terapeutyczne kino, które w przystępny i piękny sposób opowiada o procesie przechodzenia żałoby, w którym dzieci mogą zrozumieć i odreagować trudne przeżycia dzięki wyobraźni.

Władcy przygód. Stąd do Oblivio.  - materiały edukacyjne

Etap kształcenia: szkoła podstawowa, klasy IV–VI

Temat: Znajdź zagubioną piosenkę  Przedmiot: wiedza o kulturze, język polski, muzyka, lekcja wychowawcza

Dywizjon 303. Historia prawdziwa - materiały edukacyjne

Etap kształcenia: szkoła podstawowa, klasy VII–VIII 

„Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej z całym przekonaniem rekomenduje film „Dywizjon 303. Historia prawdziwa" do wykorzystania w procesie dydaktycznym w klasach 7-8 szkoły podstawowej, a także w szkołach średnich na poziomie licealnym, na lekcjach języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. – dr Władysław Bułhak, Główny specjalista w BBH.

Misja Yeti - materiały edukacyjne

Etap kształcenia: szkoła podstawowa, klasy I–III

Temat: Być odpowiedzialnym podróżnikiem, odpowiedzialną podróżniczką
Temat: Kto jest pępkiem świata?

Materiały edukacyjne dla klas licealnych nawiązujące do filmu Najlepszy

Zajęcia wychowawczo integracyjne dla nastolatków, uczniów klasy VI szkoły podstawowej oraz klas I i II gimnazjum

Celem lekcji jest integracja zespołu klasowego poprzez lepsze poznanie się osób, które w klasie nie mają ze sobą dobrego kontaktu, ponieważ nie znają się bliżej. Wspólne przedyskutowanie zawiłości procesu dojrzewania na przykładzie postaci Łukasza Borskiego – głównego bohatera filmu i książki. Autorefleksja nastolatków nad ich osobistym procesem dojrzewania.

Za niebieskimi drzwiami - materiały edukacyjne

Zajęcia wychowawczo integracyjne dla nastolatków, uczniów klasy VI szkoły podstawowej oraz klas I i II gimnazjum

Celem lekcji jest integracja zespołu klasowego poprzez lepsze poznanie się osób, które w klasie nie mają ze sobą dobrego kontaktu, ponieważ nie znają się bliżej. Wspólne przedyskutowanie zawiłości procesu dojrzewania na przykładzie postaci Łukasza Borskiego – głównego bohatera filmu i książki. Autorefleksja nastolatków nad ich osobistym procesem dojrzewania.

Za niebieskimi drzwiami - materiały edukacyjne

Zajęcia wychowawczo integracyjne dla nastolatków, uczniów klasy VI szkoły podstawowej oraz klas I i II gimnazjum

Celem lekcji jest pogłębienie integracji zespołu klasowego i zbliżenie dzieci, poprzez rozmawianie o emocjach i opisywanie własnych stanów emocjonalnych. Budowanie w klasie atmosfery szczerości i szacunku dla emocji, uczuć, nastrojów innych. Uczenie umiejętności wyrażania swoich emocji i rozmawiania o nich z rówieśnikami i z dorosłymi. Analiza własnych lęków oraz próba konfrontacji z nimi w celu lepszego radzenia sobie w ich przezwyciężaniu.

Młody Mesjasz - materiały edukacyjne

Celem warsztatów jest uwrażliwienie uczniów na kwestię wiary w autentyczną obecność diabła w świecie. Zło nie jest jakąś fikcją, nie jest tendencją ludzkiego charakteru – jest wynikiem działania diabła, a to, że mamy XXI wiek nie zmienia podstawowych prawd wiary.