Jurek Maskonurek: Misja Puffinów - scenariusze lekcji dla klas I-III

jurek-maskonurek
Jurek Maskonurek: Misja Puffinów - Scenariusze lekcji i materiały aktywizujące dla klas I-III

Zagadnienia edukacyjne w filmie:

Piękno mroźnej krainy
Tłem przygód maskonurów jest Arktyka – z jej zamarzniętymi krajobrazami, monumentalnymi górami lodowymi i dziką przyrodą. Choć sceneria ta może wydawać się surowa i nieprzystępna, podkreśla wyjątkowość i tajemniczość Północy. Jednocześnie inspiruje nas do dbania o Arktykę, której los ma wpływ na całą ludzkość.

Na ratunek planecie
Otton ma wiele pomysłów, jak zakłócić spokój Arktyki. Chce rozpuścić lód za pomocą toksycznej substancji, sterować zachowaniem maskonurów, a nawet je uwięzić. Jego działania symbolizują realne zagrożenia, z jakimi mierzy się nasza planeta, takie jak zmiany klimatyczne czy zanieczyszczenie środowiska. To doskonały punkt wyjścia do rozmów o tym, jak ludzie oddziałują na przyrodę, w tym na zwierzęta.

Potrzeba ochrony środowiska
 W obliczu rosnących zagrożeń, takich jak zmiany klimatyczne czy utrata siedlisk lęgowych ptaków, ochrona dzikiej przyrody staje się pilniejsza niż kiedykolwiek. Historia masko nurów, które bezkompromisowo i wbrew wszelkim przeciwnościom walczą o swój dom – Arktykę, przypomina nam, jak istotna jest wytrwała walka o unikalne ekosystemy Ziemi.

Co znajdziesz w broszurze?

Arktyka. Zimny ląd. Scenariusz lekcji o przyrodzie dla klas 1-3 szkół podstawowych Celem zajęć będzie poznanie klimatu i zwierząt Arktyki. W trakcie lekcji uczniowie dowiedzą się m. in., czym charakteryzuje się tundra i na czym polega zjawisko zorzy polarnej. Poznają zwierzęta takie jak: niedźwiedź polarny, wilk arktyczny, foka, mors, maskonur czy narwal. Wykonają zadania w grupach, wybierając przed mioty potrzebne do podróży do Arktyki, a także wezmą udział w quizie sprawdzającym ich wiedzę. Ochrona dzikiej przyrody. Scenariusz lekcji o ekologii dla klas 1-3 szkół podstawowych Tematem lekcji jest fascynujący świat dzikiej przyrody. Uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób można ją chronić i jak globalne zmiany klimatyczne wpływają na różnorodność gatunkową i szanse przetrwania dzikich zwierząt. Ważną częścią zajęć będzie rozmowa o tym, jak my, jako ludzie, możemy przyczynić się do ochrony zagrożonych gatunków. Uczniowie zdobędą cenną wiedzę – czym jest recykling, jak ograniczyć zużycia plastiku i oszczędzać energię.

Agata Szulc-Woźniak