Zadra - materiały dla nauczycieli

Zadra - materiały dla nauczycieli

Materiały pomocnicze dla nauczycieli przygotowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2022

Hip-hop jako tekst liryczny. Czym się kierować w drodze do celu?

Etap kształcenia: szkoła ponadpodstawowa
Podstawa programowa: język polski: I.1.15, II.2.6, II.2.7

Podczas zajęć młodzież analizuje tekst utworu rapowego wykorzystanego w filmie. Uczestnicy wspólnie podejmują refleksję na temat poezji piosenki – artystycznej formy wyrażania emocji – oraz różnorodności językowej utworów lirycznych.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, wnioskowania i argumentowania.
 • Kształtowanie otwartej postawy wobec świata oraz pobudzanie ciekawości.
 • Zainteresowanie liryką jako sposobem przekazywania emocji.

Cele szczegółowe:

 • Interpretacja utworu lirycznego innego niż tradycyjna poezja.
 • Analiza budowy tekstu utworu rapowego z filmu zgodnie z zasadami analizy tekstu lirycznego.
 • Pogłębienie samoświadomości w odniesieniu do własnych uczuć.
 • Rozwój warsztatu literackiego.

opracowanie: Krystyna Rózga

Zadra – marzenia, wartości, decyzje. Czym się kierować w drodze do celu?

Etap kształcenia: szkoła ponadpodstawowa
Podstawa programowa: język polski: I.1.9, I.1.14, I.1.15, I.2.2, I.2.6, III.1.1, III.1.5, III.1.7, III.2.4;
filozofia: VIII.5, IX.2, IX.3; wiedza o społeczeństwie: I.1, I.3, I.9

Po obejrzeniu filmu Zadra młodzież podejmie refleksję na temat ceny, którą często ponosi się za realizację marzeń. Zastanowi się nad wartościami, jakimi warto kierować się w swoich wyborach, oraz nad konsekwencjami życiowych decyzji.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, wnioskowania i argumentowania.
 • Kształtowanie otwartej postawy wobec świata, pobudzanie ciekawości.
 • Refleksja nad własnym systemem wartości oraz konsekwencjami podejmowanych działań.

Cele szczegółowe:

 • Analiza ciągu przyczynowo-skutkowego w procesie podejmowania decyzji.
 • Definiowanie pojęć: konsekwencje, marzenie, potrzeba, wartości.
 • Odniesienie omawianych treści do własnych postaw.
 • Rozumienie pojęcia odpowiedzialności jako gotowości do przyjęcia konsekwencji podejmowanych decyzji

opracowanie: Krystyna Rózga

Jak zrealizować z młodzieżą teledysk hip-hopowy?

Pomysł na działanie projektowe w szkole
Grupa wiekowa: młodzież 15+

Czas potrzebny na realizację projektu: 9 spotkań grupy projektowej, pomiędzy którymi realizowane są kolejne zadania w mniejszych zespołach

Wiele osób wyraża się dziś poprzez rap. Rytmiczna melorecytacja wydaje im się łatwiejsza niż śpiewanie. Z dzisiejszymi możliwościami technicznymi można szybko i własnoręcznie stworzyć utwór wraz z teledyskiem i promować go w internecie, by dotarł do szerokiej publiczności. Z rapem kojarzą się też duże pieniądze, szybka sława i szalone przygody. Dla wielu ludzi to przepustka do showbiznesu i realizacji marzeń o komercyjnym sukcesie, a dla innych coś w rodzaju arteterapii, jaką dawniej było pisanie wierszy czy pamiętników.

opracowanie: Dorota Cieślik