Za niebieskimi drzwiami: lęk - mój sprzymierzeniec, czy wróg

Za niebieskimi drzwiami - materiały edukacyjne

Zajęcia wychowawczo integracyjne dla nastolatków, uczniów klasy VI szkoły podstawowej oraz klas I i II gimnazjum

Celem lekcji jest pogłębienie integracji zespołu klasowego i zbliżenie dzieci, poprzez rozmawianie o emocjach i opisywanie własnych stanów emocjonalnych.

Budowanie w klasie atmosfery szczerości i szacunku dla emocji, uczuć, nastrojów innych. Uczenie umiejętności wyrażania swoich emocji i rozmawiania o nich z rówieśnikami i z dorosłymi.
Analiza własnych lęków oraz próba konfrontacji z nimi w celu lepszego radzenia sobie w ich przezwyciężaniu.