Młody Mesjasz

Młody Mesjasz - materiały edukacyjne

Idź precz, szatanie

Celem warsztatów jest uwrażliwienie uczniów na kwestię wiary w autentyczną obecność diabła w świecie. Zło nie jest jakąś fikcją, nie jest tendencją ludzkiego charakteru – jest wynikiem działania diabła, a to, że mamy XXI wiek nie zmienia podstawowych prawd wiary.

Herod Antypas

Celem lekcji jest przekazanie uczniom podstawowych wiadomości o tetrarsze Galilei, Herodzie Antypasie. W oparciu o film uczniowie poznają jego historię, zakres jego obowiązków i kompetencji. W czasie zajęć uczą się odróżniać to, co jest literacką fikcją od tego, co jest prawdą historyczną.

Czy potrzebne są cuda

Celem warsztatów jest uświadomienie uczniom, że cuda, które są dziełem Boga, zawsze mają swój cel. I chodzi tu wcale o sensację, o sławę, o zainteresowanie mediów. Wręcz przeciwnie, przecież sam Pan Jezus nieraz prosił, aby Ci, którzy doświadczyli cudu, nie mówili o tym głośno, ale aby złożyli dziękczynną ofiarę i dali świadectwo Bożej miłości (por. Łk 5, 12 – 14).

Władza

Celem warsztatów jest uświadomienie uczniom, że wciąż spotykamy się z jakąś władzą. Sami też w jakimś zakresie sprawujemy władzę. Warsztaty stawiają pytanie, czy sprawującemu władzę wszystko wolno?.