Scenariusze lekcji zostały przygotowane z myślą o nauczycielach, którzy chcieliby pogłębić zagadnienia poruszone w filmie. Zajęcia można rozplanować na dowolną liczbę godzin lekcyjnych. Zależy to od specyfiki grupy, jej potrzeb i zaangażowania. Prowadzący może dowolnie wykorzystywać i dostosowywać poszczególne obszary zajęć.

Osobą prowadzącą może być nauczyciel (wychowawca), pedagog lub psycholog szkolny.

Zajęcia wychowawczo integracyjne dla nastolatków przeznaczone dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej oraz klas I i II gimnazjum.

Celem lekcji jest integracja zespołu klasowego poprzez lepsze poznanie się osób, które w klasie nie mają ze sobą dobrego kontaktu, ponieważ nie znają się bliżej. Wspólne przedyskutowanie zawiłości procesu dojrzewania na przykładzie postaci Łukasza Borskiego – głównego bohatera filmu i książki. Autorefleksja nastolatków nad ich osobistym procesem dojrzewania.

Celem lekcji jest pogłębienie integracji zespołu klasowego i zbliżenie dzieci, poprzez rozmawianie o emocjach i opisywanie własnych stanów emocjonalnych. Budowanie w klasie atmosfery szczerości i szacunku dla emocji, uczuć, nastrojów innych. Uczenie umiejętności wyrażania swoich emocji i rozmawiania o nich z rówieśnikami i z dorosłymi. Analiza własnych lęków oraz próba konfrontacji z nimi w celu lepszego radzenia sobie w ich przezwyciężaniu..

Celem lekcji jest budowanie przekonania, że do dobrej współpracy nie jest konieczna praca z osobami najbliższymi (zaprzyjaźnionymi) z klasy, poprzez doświadczenie kontaktu i pracy z osobami mniej znanymi z grupy. Pobudzenie do refleksji i weryfikacja przekonań na temat sympatii, przyjaźni, integracji, współpracy.

Celem warsztatów jest przybliżenie uczniom tematu sprawiedliwości. Temat ten omawiamy proponując uczniom czynny udział w lekcji poprzez udział w zainscenizowanej scenie zaczerpniętej z filmu.

  • SądScenariusz lekcji

Celem warsztatów jest uwrażliwienie uczniów na kwestię wiary w autentyczną obecność diabła w świecie. Zło nie jest jakąś fikcją, nie jest tendencją ludzkiego charakteru – jest wynikiem działania diabła, a to, że mamy XXI wiek nie zmienia podstawowych prawd wiary.

Celem lekcji jest przekazanie uczniom podstawowych wiadomości o tetrarsze Galilei, Herodzie Antypasie. W oparciu o film uczniowie poznają jego historię, zakres jego obowiązków i kompetencji. W czasie zajęć uczą się odróżniać to, co jest literacką fikcją od tego, co jest prawdą historyczną.

Celem warsztatów jest uświadomienie uczniom, że cuda, które są dziełem Boga, zawsze mają swój cel. I chodzi tu wcale o sensację, o sławę, o zainteresowanie mediów. Wręcz przeciwnie, przecież sam Pan Jezus nieraz prosił, aby Ci, którzy doświadczyli cudu, nie mówili o tym głośno, ale aby złożyli dziękczynną ofiarę i dali świadectwo Bożej miłości (por. Łk 5, 12 – 14). 

Celem warsztatów jest uświadomienie uczniom, że wciąż spotykamy się z jakąś władzą. Sami też w jakimś zakresie sprawujemy władzę. Warsztaty stawiają pytanie, czy sprawującemu władzę wszystko wolno?.